کنفرانس‌ها و همایش‌ها

اهمیت ساخت و کاربرد موتورهای دیزلی دریایی

نحوه شرکت: ۱. نمایشگاه طراحی و ساخت ۲. کارگاه آموزشی
مرکز: ششمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید – دانشگاه تبریز

 

واکاوی عملیات روانی و بازتاب های آن در جنگ ۳۳ روزه لبنان

نحوه شرکت: ارائه مقاله
مرکز: همایش عملیات روانی (مهندسی و آینده پژوهی)

 

بررسی چالشها و راهبردهای دفاع دریایی ناهمگون ایران در خلیج فارس و دریای عمان

نحوه شرکت: ارائه مقاله
مرکز: یازدهمین همایش صنایع دریایی ایران- کیش ۸۸

 

تبیین راهبردهای دفاعی امنیتی جنگهای نامتقارن ایران با رویکرد عملیات روانی

نحوه شرکت: ارائه مقاله
مرکز: همایش عملیات روانی (مهندسی و آینده پژوهی)

 

دومین همایش تخصصی پدافند غیر عامل و سازه های پایدار

نحوه شرکت: ارائه مقاله
مرکز: دومین همایش پدافند غیر عامل و سازه های پایدار – دانشگاه اصفهان

 

طراحی معماری دفاعی با رویکرد پدافند غیر عامل

نحوه شرکت: ارائه مقاله
مرکز: دومین همایش پدافند غیر عامل و سازه های پایدار – دانشگاه اصفهان

 

بررسی آکوستیک معماری مصالح چوبی

نحوه شرکت: ارائه مقاله
مرکز: همایش ملی صوت (آکوستیک) – دانشگاه صنعتی مالک اشتر – شیراز

 

هسته نوآوری رزم زمینی

نحوه شرکت: داوری مقالات و همکار اجرایی
مرکز: همایش سراسری رزم زمینی

 

دومین همایش MCIT

نحوه شرکت: ۱.همکاری دربرگزاری همایش  ۲.داوری مقالات
مرکز: سالن اجلاس سران

 

انبارداری، حمل و نقل  و بسته بندی محصولات نظامی

نحوه شرکت: برگزاری درهمایش
مرکز: مرکزاستانداردسازی سپاه

 

اولین همایش سیستم های مدیریت کیفیت

نحوه شرکت: شرکت در همایش
مرکز: سالن همایش نمایشگاه بین المللی

 

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت

نحوه شرکت: شرکت در کنفرانس
مرکز: سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 

پنجمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید

نحوه شرکت: شرکت در کنفرانس
مرکز: دانشگاه امیر کبیر

 

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت فراگیر و تجارت جهانی

نحوه شرکت: شرکت در کنفرانس
مرکز: سالن اجلاس سران

 

نظام مدیریت مشارکتی

نحوه شرکت: ارائه سمینار
مرکز: سازمان های تابعه ودجا

 

مدل اجرائی مدیریت کیفیت فراگیر(جامع)  TQM

نحوه شرکت: ارائه سمینار
مرکز: سازمان های تابعه ودجا

 

کنترل آماری فرآیند  SPC

نحوه شرکت: ارائه سمینار
مرکز: سازمان های تابعه ودجا- دانشگاه آزاد

 

کاهش ضایعات خطوط تولید با بکارگیری چرخه PDCA  و اصل پارتو

نحوه شرکت: ارائه سمینار
مرکز: سازمان های تابعه ودجا- دانشگاه آزاد