فعالیت‌های آکادمیک

تحصیلات

مقطع تحصیلی رشته و گرایش
کارشناسی مهندسی صنایع (تکنولوژی صنعتی)
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (مهندسی صنایع )

 

تدریس دوره های تخصصی و کاربردی

ردیف عنوان دوره
۱ اصول و مفاهیم مدیریت استراتژیک
۲ مدیریت تغییر و تحول
۳ مدیریت رفتار سازمانی
۴ پدافند غیر عامل (ویژه مدیران)
۵ مدیریت بهره وری
۶ ارزیابی عملکرد کارکنان
۷ مدیریت کیفیت جامع  (ویژه مدیران)
۸ مدیریت پروژه
۹ معیارهای مدل تعالی  ودجا
۱۰ بومی سازی و استانداردسازی محصولات

  

تدریس دروس دانشگاهی

ردیف عنوان درس محل تدریس
۱ دروس تخصصی مهندسی صنایع دانشگاه‌های صنعتی مالک اشتر تهران

و پیام نور مرکز تبریز

۲ دروس تخصصی مدیریت