بازدید مقـــام مــعـــظـــم رهـــبــــری

بازدید فرمانده کل قوا از نمایشگاه دستاوردهای تحقیقاتی و دفاعی سال ۹۰

دیدگاه ها