بازدید سردار فدوی

بازدید سردار فدوی فرمانده محترم نیروی دریایی سپاه از صنایع بنیان موتور

دیدگاه ها